โทรเลย 062 257 8500

111/52 ซอยลาซาล32, แขวงบางนาใต้, เขตบางนา, กทม.

วันทำงาน

จันทร์ - เสาร์: 8:00 - 18:00 อาทิตย์ : หยุด

บริการของเรา

รับทำ Feasibility Study

บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) ทุกรูปแบบ ทั้งบ้านจัดสรร , ทาวน์เฮ้าส์ , คอนโด , โรงแรม , รีสอร์ท ฯลฯ เป็นต้น บริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในการพัฒนาอสังหาฯ จำเป็นต้องมีความรู้รอบด้านทั้งการตลาด กฎหมาย การเงิน และ ลักษณะทางกายภาพของที่ดินโครงการเพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ (Project Feasibility Study) มีรายละเอียดดังนี้

1. ศึกษาความเป็นไปได้ด้านทำเลที่ตั้ง รวมทั้งลักษณะทางกายภาพโครงการ (Physical Feasibility Study)

2. ศึกษาความเป็นไปได้ด้านข้อกฎหมาย (Legal Feasibility Study)

3. ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Marketing Feasibility Study)

4. รูปแบบโครงการในการพัฒนา (Project Concept)

5. ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial Feasibility Study)

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังใช้บริการของเรา

1) คำแนะนำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุดในทำเลนั้นๆ

2) ขนาด จำนวน ราคาขาย และรูปแบบอาคารที่ควรพัฒนา

3) ทราบถึงลักษณะกลุ่มลูกค้าของโครงการ เช่น ไลฟ์สไตล์ กำลังซื้อ ความต้องการ ฯลฯ

4) Cash Flow แสดงกระแสเงินสด รายรับ-จ่าย และกำไรจากการพัฒนาโครงการ ในรูปแบบ IRR / NPV / ROI / ROE และ Maximum Equity Needed for Investment ฯลฯ

5) เล่มรายงานพร้อมสรุปประเด็นสำคัญเพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ

สนใจบริการ จัดทำ Feasibility