โทรเลย 062 257 8500

111/52 ซอยลาซาล32, แขวงบางนาใต้, เขตบางนา, กทม.

วันทำงาน

จันทร์ - เสาร์: 8:00 - 18:00 อาทิตย์ : หยุด

บริการของเรา

Feasibility Study

บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทุกรูปแบบ ทั้งบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด รีสอร์ท ฯลฯ เป็นต้น วิเคราะห์ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการนั้นๆ ว่าน่าลงทุนหรือไม่ มีกำไรเท่าไร ต้องใช้งบประมาณเท่าไร เเละจะคืนทุนเมื่อไร ออกมาเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ตัดสินใจได้

Project Consultant

รับเป็นที่ปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทั้งคอนโดมิเนียม , บ้านจัดสรร , รีสอร์ท ฯลฯ ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาโครงการ จนปิดโครงการ แบบ One-stop services

Business Plan

รับเขียนแผนธุรกิจ เริ่มต้นตั้งแต่โอกาสและกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจว่าเป็นอย่างไร รวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา ในการจัดตั้ง วิเคราะห์ สถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆในการดำเนินธุรกิจ

จัดหาแหล่งเงินทุน

จัดหาแหล่งเงินทุนประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขายกิจการ หาผู้ร่วมทุน เงินกู้โครงการ บ้านจัดสรร คอนโดฯ (Project Finance), การรีไฟแนนซ์เงินกู้ (Refinance), การขอสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง (Inventory Finance)

Business Valuation

การประเมินมูลค่าทางธุรกิจ ถือเป็น การกำหนดราคาหุ้นในการเข้าร่วมทุน เปรียบเสมือน ราคาในการซื้อขายสินค้า ดังนั้นผู้ประกอบการ ที่ต้องการขายหุ้นในสัดส่วนหนึ่งของบริษัทให้กับนักลงทุนเพื่อการระดมทุน

Due Diligences

การทำ Due Diligences หรือการสอบทานธุรกิจ คือการตรวจสอบประเมินผลทรัพย์สิน หนี้สินของบริษัทและนำมาวิเคราะห์ถึงสถานะของกิจการ

  • 1
  • 2