โทรเลย 062 257 8500

111/52 ซอยลาซาล32, แขวงบางนาใต้, เขตบางนา, กทม.

วันทำงาน

จันทร์ - เสาร์: 8:00 - 18:00 อาทิตย์ : หยุด

ค่าบริการ

ค่าบริการ

อัตราค่าบริการของเรา

ด้วยประสบการณ์ในอาชีพมากกว่า 19 ปี เราจึงขอมอบงานคุณภาพสำหรับลูกค้าของเรา ในแบบที่แตกต่างจากที่ลูกค้าเคยรู้จัก

Feasibility

250,000 ฿ / ราคาเริ่มต้น

(ราคาขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ ความยากง่าย ระยะทาง)

 • 1. บทสรุปผู้บริหาร
 • 2. วัตถุประสงค์ในการนำเสนอ Feasibility
 • 3. การวิเคราะห์สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมโดยรอบ
 • 4. สรุปภาวะอสังหาริมทรัพย์
 • 5. การศึกษาด้านการตลาด
 • 6. รูปแบบนำเสนอสำหรับการพัฒนาโครงการ
 • 6.1 แนวทางในการพัฒนาโครงการ
 • 6.2 แนวทางที่ 1 :.....
 • 6.3 แนวทางที่ 2 :.....
 • 6.4 แนวทางที่ 3 :.....
 • 7. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

Business Plan

50,000 ฿ / ราคาเริ่มต้น

(ราคาขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ ความยากง่าย ระยะทาง)

 • 1. บทสรุปผู้บริหาร
 • 2. วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ
 • 3. ความเป็นมาของธุรกิจ
 • 4. ลักษณะธุรกิจและการบริการ
 • 5. การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
 • 6. แผนบริหารจัดการ
 • 7. แผนการตลาด
 • 8. แผนการทำงาน
 • 9. แผนการเงิน
 • 10. แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

Project Consultant

3% - 7% ของมูลค่าโครงการ

(ราคาขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ ความยากง่าย ระยะทาง)

 • 1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ
 • 2. ศึกษาข้อกฏหมายในแต่ละพื้นที่
 • 3. ออกแบบและวางผังโครงการ
 • 4. ออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
 • 5. ขอใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • 6. จัดหาผู้รับเหมา
 • 7. ดำเนินการก่อสร้างโครงการ
 • 8. ทำการตลาดและงานขายให้กับโครงการ
 • 9. ดูแลเรื่อง Pre finance และ Pos finance
 • 10. ดูแลเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

Business Valuation

400,000 ฿ / ราคาเริ่มต้น

(ราคาขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ ความยากง่าย ระยะทาง)

 • 1. บทสรุปผู้บริหาร
 • 2. ทำความรู้จักกับ บริษัทฯ
 • 3. สินค้าและบริการ
 • 4. การบริหารและการจัดการ
 • 5. การผลิต
 • 6. การเงิน
 • 7. ความเสี่ยง
 • 8. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
 • 9. การประเมินค่ากิจการ

ขอข้อมูลเพิ่มเติม