โทรเลย 062 257 8500

111/51 ซอยลาซาล32, แขวงบางนาใต้, เขตบางนา, กทม.

วันทำงาน

จันทร์ - เสาร์: 8:00 - 18:00 อาทิตย์ : หยุด

บริการของเรา

Project Consultant

รับเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการอสังหาฯทุกประเภท ตั้งแต่เริ่มต้นศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ จนโครงการขายหมด เป็นบริการแบบ One-stop property services

=> ที่ปรึกษาบ้านจัดสรรและคอนโดครบวงจรตั้งแต่ ซื้อที่ดิน หาแหล่งเงินทุน ก่อสร้าง การตลาด ติดต่อราชการ จนแล้วเสร็จพร้อมโอน นอกจากนี้ยัง ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ

=> วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ทำเลที่ตั้ง ข้อกฏหมาย การกำหนดราคาขาย ต้นทุน ค่าใช่จ่ายต่างๆ

=> ให้คำปรึกษา ออกแบบ รูปแบบคอนโด ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

=> ด้านการเงินให้คำปรึกษา หาแหล่งเงินทุน ทำ Proposal เสนอธนาคาร เพื่อขอสินเชื่อ บริหารเงินทุนหมุนเวียน

=> ให้คำปรึกษา เอกสารทางราชการ

=> จัดทำรายงานและขอยื่น EIA

=> การขอการส่งเสริมการลงทุน BOI

=> ขอใบอนุญาตก่อสร้าง อ1. และขอเปิดใช้อาคาร อ.6

=> ขอจดอาคารชุด อช.1 ขอราคาประเมิน จนออกโฉนด

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังใช้บริการของเรา

1) คำแนะนำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุดในทำเลนั้นๆ

2) ขนาด จำนวน ราคาขาย และรูปแบบอาคารที่ควรพัฒนา

3) ทราบถึงลักษณะกลุ่มลูกค้าของโครงการ เช่น ไลฟ์สไตล์ กำลังซื้อ ความต้องการ ฯลฯ

4) Cash Flow แสดงกระแสเงินสด รายรับ-จ่าย และกำไรจากการพัฒนาโครงการ ในรูปแบบ IRR / NPV / ROI / ROE และ Maximum Equity Needed for Investment ฯลฯ

5) เล่มรายงานพร้อมสรุปประเด็นสำคัญเพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ

สนใจบริการ Project Consultant